NAPTÁR

IDŐPONTFOGLALÁS

ÍRJON ÜZENETET!

INFO@IRTOJOIRTASKFT.HU

MOBIL SZÁMUNK:

06 20 587 89 48

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

az Irtójóirtás Kft. és fogyasztónak minősülő ügyfelei számára

1. SZERZŐDÉS

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya kiterjed a Magyarország területén a Szolgáltató irtojoirtaskft.hu weboldalán („Weboldal”) vagy telefonon keresztül megrendelt, Szolgáltató által teljesített munkákra. Az ÁSZF alkalmazása természetes személy ügyfelekre terjed ki, akik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdése alapján fogyasztónak minősülnek. Fogyasztónak nem minősülő megrendelőkre jelen ÁSZF nem vonatkozik.

1.2 A szerződést a Szolgáltató iktatja, és írásban vagy elektronikus formában, magyar nyelven kötik meg. A szerződésre vonatkozó szabályokat az ÁSZF, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a 45/2014. Korm. rendelet és a Ptk. rendelkezései határozzák meg.

2. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Szolgáltató cégneve: Irtójóirtás Kft.

Székhely: 1188 Budapest Bocskai utca 103/B

Cégjegyzékszáma: 01-09-905924

Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszéki Cégbírósága

Tel: 06 20/288-81-45, 06-70/388-15-50

Internet: irtojoirtaskft.hu

E-mail cím: info@irtojoirtaskft.hu

Magatartási kódexnek a Szolgáltató nem vetette alá magát.

3. ADATKEZELÉS

A Szolgáltató adatkezelését a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata és tájékoztatója szabályozza, mely elérhető a https://irtojoirtaskft.hu címen. A Szolgáltató minden nem személyes adatot bizalmasan kezel.

4. MEGRENDELÉS MENETE

Az Ügyfél megrendelését telefonon vagy a Szolgáltató weboldalán adhatja le. A megrendelés elfogadása az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával és a szükséges információk maradéktalan megadásával válik érvényessé. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a téves vagy pontatlan rendelési adatokért.

5. DÍJAZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

A díjak forintban értendőek és az ÁFA-t tartalmazzák. A Szolgáltató fenntartja a díjak módosításának jogát, azonban ezek a módosítások csak a jövőbeli megrendelésekre vonatkoznak. A díjakat az Ügyfél készpénzben köteles megfizetni.

6. SZOLGÁLTATÓ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI

A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt munkát a tőle elvárható gondossággal és az előírásoknak megfelelően végzi el. A Szolgáltató a terepszemlét követően MUNKALAP-ot állít ki, mely tartalmazza a szerződéssel kapcsolatos lényeges információkat, az elvégzett munkákat és teendőket.

7. ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI

Az Ügyfél köteles minden olyan feladatot elvégezni, mely az elvégzett szolgáltatás hatékonyságát befolyásolja. Az Ügyfélnek gondoskodnia kell arról, hogy az elvégzett munka helyszínén senki ne szenvedjen mérgezést, és a Szolgáltató által megadott szabályokat be kell tartania.

8. PANASZKEZELÉS, VITARENDEZÉS

A Szolgáltató 30 napon belül válaszol az Ügyfél által benyújtott panaszokra. Az Ügyfél a panaszát írásban vagy elektronikusan nyújthatja be a Szolgáltatóhoz. A felek igyekeznek békés úton rendezni a vitákat, de az Ügyfél jogosult bírósághoz vagy békéltető testülethez fordulni.

9. FELELŐSSÉG AZ ELVÉGZETT SZOLGÁLTATÁSÉRT

A Szolgáltató nem vállal eredménykötelezettséget, csak a vállalt munkák elvégzését garantálja megfelelő gondossággal. Az Ügyfélnek 30 napon belül jogosult kifogást emelni a szolgáltatás minőségével kapcsolatban, mely esetén a Szolgáltató díjmentes javítást végez. A kártérítési igény bizonyításáért az Ügyfél felelős.

10. A SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGE

A Szolgáltató ügyfélszolgálata telefonon a következő számokon érhető el:

  • Mobil: 06 20/587-89-48
  • Vezetékes: 06 1/630-47-20
  • A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 9:00 – 16:00 óra között elérhető. Személyes ügyfélszolgálat a székhelyen nem áll rendelkezésre.