NAPTÁR

IDŐPONTFOGLALÁS

ÍRJON ÜZENETET!

INFO@IRTOJOIRTASKFT.HU

MOBIL SZÁMUNK:

06 20 587 89 48

Az egészségügyi kártevők írtása

A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb Ízeltlábúak (a továbbiakban: rovarok), valamint a rágcsálók (a továbbiakban a rovarokkal együtt: egészségügyi kártevők) megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról (a továbbiakban együtt: védekezés) az Eütv. 73. § (1) bekezdése szerint gondoskodni kell.

Egészségügyi kártevőnek minősülnek: 

a. Emberen élősködő vérszívó tetvek, 

b. Maláriát terjesztő és egyéb vérszívó szúnyogok, 

e. Betegséget terjesztő vagy okozó kullancsok és atkák

d. Embervért is szívó bolhák

e. Ágyi poloska

f. Házi légy és egyéb élelmiszert szennyező vagy vérszívó legyek

g. Csótányok és egyéb élelmiszert szennyező rovarok, 

h. Vándor- és házi patkány

i. házi egér és a lakásban megtelepedett egyéb egerek, 

j. az előző, a.- i. pontokban fel nem sorolt bármely egészségügyi kártevő, amennyiben tömeges előfordulása következtében vagy egyéb körülmények miatt közegészségügyi ártalmat okoz, illetőleg járványügyi szempontból veszélyt jelent. 

A felsorolt rágcsálók elleni védekezési kötelezettség csak lakott területen áll fenn. E jogszabály alkalmazása szempontjából lakott területnek tekintendő a városok és községek beépített terül esetén a lakóházak (középületek, üzemek stb.). Valamint az utcák (terek,parkok stb.).Továbbá – területi elhelyezkedésüktől függetlenül – a repülőterek, kikötök, személy- és teherpályaudvarok, egészségügyi intézmények, üdülök, táborok, valamint élelmiszer-ipari, élelmiszer-kereskedelmi, közétkeztetési és vendéglátó-ipari egységek, illetőleg a mezőgazdasági üzemek lakó- és gazdasági épületei nek, raktárainak elhelyezésére szolgáló területek. Az épületekkel és az épületeket körülvevő 100 méter széles területsávval együtt. 

Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, az ehhez szükséges anyagok és eszközök beszerzéséről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője (a továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni. Amennyiben a fenntartó a rendelkezésben foglaltaknak nem tesz eleget, a városi intézet határozattal kötelezi az egészségügyi kártevők elleni védekezésre.

 

Szakembereink – ismerve a törvényi környezetet – segítenek minden további kérdés megválaszolásában és feladat elvégzésében.

 

Irtójóirtás Kft.

1188 Budapest Bocskai utca 103/B
Tel/fax: 06 1/630-47-20

Iroda: 06 20/587-89-48

Titkárság: Hőbenreich Fanni
06 20/288-81-45

Tulajdonos,Titkárság: Törökné Vajda Szimonetta
06-70/388-15-50

E-mail: info@irtojoirtaskft.hu

Adószám: 14485297-2-43
Céget bejegyző bíróság neve: Fővárosi Törvényszéki Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-905924